Portálhírek

Picture of Tanár Szerkesztő
Miről szól a Suliplussz projekt?
by Tanár Szerkesztő - Monday, 21 February 2022, 12:35 PM
 

 

Programunk térségi szinten az országos átlagnál halmozottabban, súlyosabban jelenlévő szociális, társadalmi, gazdasági problémákra kíván reagálni, szem előtt tartva a megvalósításban résztvevő szervezetek szakmai tapasztalatait, illetve azokat az újszerűnek minősíthető hátránykompenzáló ...

Read the rest of this topic
(1439 words)
 

Available courses

Course Image 1. A mentorálás mint humán szolgáltatás, a mentorálás elméleti háttere

1. A mentorálás mint humán szolgáltatás, a mentorálás elméleti háttere

Készítette: Kovács Renáta

A tananyag célja mentorok és mentorjelöltek segítése a mentorálási munkára való felkészülésben, elsősorban a mentorálási folyamat elméleti hátterének megismertetésével.

Course Image 2. A mentorálás elméletének és gyakorlatának digitális környezete

2. A mentorálás elméletének és gyakorlatának digitális környezete

Készítette: Hegedűs Gábor

 A kompetencia alapú tananyagfejlesztés, tananyagok, a kompetenciafejlesztésre épülő mentorálási folyamat digitális környezete, háttere. Tanulás és tanítás – online tananyagokkal. Digitális kompetenciafejlesztés mentoroknak, mentoráltaknak. A mentor és mentorált e -kapcsolatának háttere, eszközrendszere. E- portfolio készítésének lehetősége a mentorálási folyamatban. Az életben való beválást segítő digitális eszközrendszer.

Course Image 3. Mentorálás a gyakorlatban / Bevezető

3. Mentorálás a gyakorlatban / Bevezető

Készítette: Körmendi Éva Anna

A „Mentorálás a gyakorlatban » című tananyag a „SULIPLUSSZ” Társadalmi innováció a hevesi Eötvös József Református Oktatási Központban” elnevezésű EFOP-5.2.4-17-2017-00003 projektben résztvevő trénereket,  mentorokat és mentorjelölteket segíti a mentorálási munkára való gyakorlati felkészülésben, a mentori kompetenciák fejlesztésében.

 

Course Image 3. Mentorálás a gyakorlatban / 1. A kompetencia alapú tanulás-tanítás-tananyagfejlesztés módszertana

3. Mentorálás a gyakorlatban / 1. A kompetencia alapú tanulás-tanítás-tananyagfejlesztés módszertana

Készítette: Körmendi Éva Anna

Ebben a tananyagrészben a kompetencialapú tanulás-tanítás-tananyagfejlesztés módszereit mutatjuk be.

Course Image 3. Mentorálás a gyakorlatban/ 2. Önismeret - avagy "Ki vagyok én?"

3. Mentorálás a gyakorlatban/ 2. Önismeret - avagy "Ki vagyok én?"

Készítette: Körmendi Éva Anna

Ebben a tananyagrészben Mentor és Mentorált átgondolhatja, miért is szükséges az önismeret, milyen fejlődésen megyünk át, amíg kialakul az „érett” személyiségünk., amely folyamaton át választ adhatunk arra az örök kérdésre: „Ki vagyok én – és miért is vagyok ezen a világon?”

Course Image 3. Mentorálás a gyakorlatban / 3. Csapatban dolgozunk

3. Mentorálás a gyakorlatban / 3. Csapatban dolgozunk

Készítette: Körmendi Éva Anna

A tananyagrész célja, hogy a mentor / mentorált képessé váljon arra, hogy mások által létrehozott csoportokban hatékonyan együttműködő  csapattag legyen, az ehhez szükséges kompetenciáit fejlesztve,  hozzájárulva ahhoz, hogy a csapat, melyben dolgozik képes legyen a célkitűzései sikeres megvalósítására.

Csapatmunkában szerzett jártassága alapján képessé válik önmaga, mint csapattag reális értékelésére, tisztában lesz ezirányú erősségeivel, gyengeségeivel, felismeri személyiségének, csapatmunkában szükséges kompetenciáinak fejlesztendő területeit.

Csapatmunkában szerzett jártassága alapján képessé válik maga is az adott projekt, feladat hatékony ellátásához szükséges létszámú és összetételű csoportot kialakítani, a feladat ellátásához szükséges csapattagokat kiválasztani, a csoportot a cél érdekében felépíteni, motiválni, a csapatmunka irányításával kapcsolatos vezetői feladatokat – tervezés, szervezés, személyes irányítás, ellenőrzés, értékelés – ellátni.

Course Image 3. Mentorálás a gyakorlatban/ 4. Konfliktusaink megoldása

3. Mentorálás a gyakorlatban/ 4. Konfliktusaink megoldása

Készítette: Körmendi Éva Anna

A tananyagrész célja, hogy a mentor együttműködésével a mentorált különböző technikákat, módszereket sajátítson el a problémamegoldásra, a konfliktusok kezelésére, valamint azok megelőzésére.

Course Image 3. Mentorálás a gyakorlatban / 5. Kommunikáció

3. Mentorálás a gyakorlatban / 5. Kommunikáció

Készítette: Körmendi Éva Anna

A tananyagrész célja a mentorok segítségével a mentoráltak kommunikációs készségeinek, viselkedéskultúrájának fejlesztése az új kommunikációs technológiák, eszközök alkalmazásával, gyakorlati példákkal.

Course Image 3. Mentorálás a gyakorlatban / 6. Hogyan tanulok?

3. Mentorálás a gyakorlatban / 6. Hogyan tanulok?

Készítette: Körmendi Éva Anna

Úgy gondolom, nem szükséges elemezni azt a gondolatot, hogy miért is fontos a tanulás. Ez egyszerűen tény! Arra születtünk, hogy tanuljunk. A kérdés inkább az, hogy miként tudjuk segíteni a gyermekeket, diákokat, hogy ők is tényként kezeljék ezt a dolgot. Hogy örömmel tanuljanak és élvezetet találjanak benne. A mi feladatunk, hogy rávezessük őket erre. Hogy megmutassuk, hogy a tanulás egy igazi kaland. Hogy megtanítsuk őket bízni önmagukban, bízni a sikereikben és ellátni őket olyan eszközökkel, amelyek sikerhez vezetik őket. A mi feladatunk az, hogy megtanítsuk őket tanulni.

Course Image 3. Mentorálás a gyakorlatban / 7. Életpálya tervezése

3. Mentorálás a gyakorlatban / 7. Életpálya tervezése

Készítette: Körmendi Éva Anna

A tananyagrész célja, hogy a mentor segítségével a mentorált átgondolja, megtervezze a továbbtanulással, munkába állással kapcsolatos céljait, felmérje saját érdeklődési körét, motivációját, adottságait, készségeit, képességeit. A tananyag tartalmazza egy -  az életpálya tervezéshez kapcsolódó tréningsorozat tréneri forgatókönyveit is.

Course Image 3. Mentorálás a gyakorlatban / 8. Álláskeresési technikák

3. Mentorálás a gyakorlatban / 8. Álláskeresési technikák

Készítette: Körmendi Éva Anna. A tananyagrész elsősorban a pályakezdő fiatalok munkahelyi beilleszkedését segíti.

A tananyagrész célja, hogy a mentor segítségével a mentoráltak felkészüljenek az álláskeresésre különböző információgyűjtési, álláskeresési módszerek, jelentkezési és pályázási technikák, állásinterjún alkalmazható kommunikációs technikák elsajátításával.